Sabadell

El PSC demana al Govern de l'Estat els recursos econòmics compromesos per lluitar contra la violència masclista

  • Actualitzat:
  • Creat:

El PSC de Sabadell ha demanat el suport de tots els grups municipals en el Ajuntament per instar el Govern de l’Estat a complir els acords pels quals es comprometia a destinar més recursos contra la violència de gènere.

El compromís, incomplert fins ara, contemplava destinar en els propers cinc anys 20 milions d'euros anuals als ajuntaments i 100 milions d'euros a les comunitats autònomes. Amb aquests diners s'havien de desenvolupar les mesures previstes en el Pacte d'Estat contra la violència de gènere.

En l'acord del Pacte diu textualment: «Els Pressupostos Generals de l'Estat, destinaran, via transferència als Ajuntaments, un increment anual de 20 milions d'euros durant els propers cinc exercicis.»

El primer secretari del PSC de Sabadell, Pol Gibert, es lamenta que: «Desgraciadament, en els pressupostos generals de 2018 només es contemplen 80 milions i no compten amb els 20 milions per als municipis. Per tant, neguen qualsevol ajut per millorar la prevenció i atenció d'aquesta xacra i incompleixen el compromís pressupostari del Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere».

Amb aquesta moció presentada a la Junta de Portaveus, els socialistes insten el Govern de l’Estat a redreçar la seva postura i enfortir i capacitar els governs locals en l’exercici de les polítiques públiques d’igualtat i violència de gènere.

Els socialistes consideren que la lluita contra la violència que s'exerceix cap a les dones ha de ser una prioritat per a tota la societat i també una obligació que correspon als partits polítics i en primera instància als governs i administracions en el marc de les seves corresponents competències.

«El que es va despendre del Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere, aprovat pel Congrés dels Diputats, és que s'ha de vincular directament els partits polítics, poders de l'Estat, administracions autonòmiques i locals, per contribuir a l'eradicació d'aquest tipus de violència», han dit la secretaria d'Igualtat del PSC de Sabadell, Rosa Bellón.

El primer secretari del PSC, Pol Gibert, ha explicat que «l'incompliment del compromís»per part del Govern de l'Estat provoca que no es pugui avançar en l'eradicació de la violència masclista i en l'atenció específica a les dones: «Si no s'estableixen els mecanismes de coordinació necessaris entres les diferents administracions i institucions amb responsabilitats en la matèria, i si no es doten als ajuntaments i comunitats autònomes dels recursos econòmics adequats i pactats pel propi Govern, no avançarem». 

Gibertha recordat que tots els grups parlamentaris van votar a favor de la Proposició no de Llei presentada pel Grup Socialista a l'octubre de 2017 per la dotació pressupostària de 200 milions d'euros en cinc anys entre ajuntaments i comunitat autònoma. 

Parades de bus nocturn

El primer secretari socialista ha aprofitat per criticar la falta de resposta del govern sabadellenc a la proposta que el PSC va fer per permetre a les dones que puguin sol·licitar baixar dels autobusos de la TUS entre dues parades durant la nit, per tal de reduir el trajecte fins a casa i incrementar la  seguretat.

Gibertrecorda que el govern «ens va dir que ja tenia previst fer-ho, però la realitat és que després de dos mesos no han pres cap decisió al respecte, i un cop més han demostrat la manca de voluntat per entomar temes de ciutat».