Sabadell

El PSC demana a l'Ajuntament mesures per evitar la pujada incontrolada del preu del lloguer dels pisos

  • Actualitzat:
  • Creat:

Davant la passivitat del quadripartit, el Grup Municipal del PSC ha decidit presentar al Ple una moció per reclamar a l'Ajuntament que apliqui mesures que evitin la pujada incontrolada del preu del lloguer de pisos a Sabadell.

A Sabadell, el preu del lloguer està creixent una mitjana d’un 11% cada any, situant-se a l'entorn dels 600 euros mensuals, mentre que l'oferta de pisos destinats a lloguer en el conjunt de la ciutat és escassa. Això dificulta que moltes famílies de la ciutat puguin desenvolupar un pla de vida normalitzat, i requereix de la intervenció urgent dels poders públics: «I més, quan a Sabadell tenim sòl protegit en el nostre municipi per donar sortida a la construcció de més de 1.700 pisos».

El PSC considera que cal augmentar l'oferta d'habitatges de lloguer a preus més econòmics i, per això, demanen a l'Ajuntament de Sabadell treballar de la mà del Govern Estatal, Govern de la Generalitat, i de les entitats socials del municipi, per donar compliment al dret a un habitatge digne i assequible.

En la moció que presenten aquest dijous al Ple, els socialistes insten a l’Ajuntament a redactar un nou Pla Local d’Habitatge per tal de poder dotar a la ciutat d’una oferta de lloguer protegit òptima i de qualitat per tots aquells que no poden accedir al mercat privat. «A més, creiem que han de fer servir les eines a la seva disposició, com l’empresa municipal VIMUSA i l’empresa mixta SBD Lloguer Social», ha dit el primer secretari del PSC, Pol Gibert.

En l'àmbit més general esperen el suport de la resta de grups municipals per demanar al Congrés de Diputats i al Senat aprovar el més aviat possible la proposició de Llei de Mesures de foment de Lloguer estable d’habitatges (coneguda com a reforma de la Llei d'Arrendament Urbans) per ampliar el termini mínim dels contractes de lloguer a cinc anys i millorar les garanties dels inquilins.

Habitatges buits

D'altra banda, reclamen a la Generalitat que impulsi una campanya de comunicació, destinada a propietaris d’habitatge buit en zones amb demanda acreditada, per a que els cedeixin a preus taxats, a canvi de la seva rehabilitació i amb garantia de cobrament de la renda, a les Borses de Lloguer Assequible gestionades per les OLH.

Gibert, opina que el Govern de la Generalitat «ha d'impulsar mesures decidides de suport econòmic als operadors públics d'habitatge per a la construcció d'habitatge públic de lloguer en el nostre municipi, en concertació amb l'Ajuntament».